Recente publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van mijn recente publicaties. Voor een uitgebreidere lijst, bekijk mijn CV.

Witte, J.P.M. , 2023. Teel granen en stop beregening op de Veluwe. Nieuwe Veluwe 23(2): 10-11.

Witte, J. P. M., G. A. P. H. Van den Eertwegh, & D. Van Deijl, 2023. Met graan meer grondwater. Water Governance:48-57.

Witte, J. P. M., 2022. Grondwater in het landschap. Pages 54-90 in D. J. Stobbelaar, H. Van Loon & J. Wintermans, editors. Landschapsecologie – Laag voor laag leren combineren. Wageningen Academic Publishers, Wageningen.

De Louw, P., J. Pouwels, J.P.M. Witte en G. Van den Eertwegh (2022a) Effecten van beregening uit grondwater op het watersysteem tijdens de droogte van 2018;  H2O-Online, 3 maart 2022: 1-9

Nijp, J.N., R.P. Bartholomeus, J. de Wit, S. Clevers, E. Dorland, G.J. Reinds, H. Kros, Y. Fujita, P. Hoefsloot en J.P.M. Witte (2022) Waterwijzer Natuur-fase 3: Klimaatrobuuste modellering van effecten van zuur-en stikstofdepositie op natuur. Stowa.

Van den Eertwegh, G.A.P.H., J.P.M. Witte & P. De Louw (2022) Droogte in de zandgebieden van Hoog-Nederland. Wie is er na de droogte van 2018 aan zet?; Water Governance 2022(1): 54-57.

Witte, J.P.M. (2022a) Laat de droge, zure Veluwe weer ouderwets stuiven. Trouw, 31 maart 2022, p. 22.

Witte, J.P.M.  (2022b) Laat de Veluwe weer stuiven; De Wijerd 43(2): 29-30.

De Louw, P.G.B., J.P.M. Witte, G.A.P.H. Van den Eertwegh, R.P. Bartholomeus, J. Pouwels en J.C. Hunink (2022b) Beter bestand tegen droogte: oplossingsrichtingen voor een hydrologisch goed functionerend grondwatersysteem in de zandgebieden van Nederland; Stromingen 28(1): 3-21.

Van den Eertwegh, G., P. De Louw, J.P.M. Witte, M. Van Huijgevoort, R. Bartholomeus, D. Van Deijl, J. Van Dam., J. Hunink, I. America, J. Pouwels, P. Hoefsloot en J. De Wit (2021a) Droogte in de zandgebieden van Nederland. Effecten op en oplosrichtingen voor natuur, landbouw en het bodem- en watersysteem. KnowH20, KWR, WUR, Deltares, HSS, FWE. 

Van den Eertwegh, G., P. De Louw, J.P.M. Witte, M. Van Huijgevoort, R. Bartholomeus, D. Van Deijl, J.C. Van Dam., J. Hunink, I. America, J. Pouwels, P. Hoefsloot en J. De Wit (2021b) Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. Het verhaal: analyse van droogte 2018 en 2019 en bevindingen. Eindrapport Projectteam Droogte Zandgronden Nederland. KnowH2O, KWR, Deltares, WUR, HSS, FWE  178.

Witte, J. P. M., 2021. Gevolgen van de droogte van 2018 voor de vegetatie van natuurgebieden op de Hogere Zandgronden van Nederland, afgeleid van het Landelijk Meetnet Flora. FWE, Oosterbeek.

Bakker, M. M., J. P. M. Witte, G. Ros, W. De Vries, B. Mashhoodi, S. De Vries, H. Kros & T. Kuhlman, 2021. Zoneren biedt landbouw toekomstperspectief. Milieu Dossier, April: 39-44.

Van Huijgevoort, M.H.J., B.R. Voortman, S. Rijpkema, K.H.S. Nijhuis en J.P.M. Witte (2020) Influence of Climate and Land Use Change on the Groundwater System of the Veluwe, The Netherlands: A Historical and Future Perspective;  Water 12(10): 2866.

Witte, J.P.M., P. De Louw, R. Van Ek, R.P. Bartholomeus, G.A.P.H. Van den Eertwegh, H.K. Gilissen, H.F.M.W. Van Rijswick, G.P. Beugelink, R.J. Ruijtenberg en W. Van der Kooij (2020a) Aanpak droogte vraagt transformatie waterbeheer;  Water Governance, 2020(3): 120-131.

Witte, J.P.M., J.N. Nijp, R.P. Bartholomeus, J. De Wit, J. Kros, G.J. Reinds en W. De Vries (2020) Modellering van de effecten van klimaat en waterbeheer op de bodem-pH met de Waterwijzer Natuur.

Pflug, S., B.R. Voortman en J.P.M. Witte (2020) A Device to Directly Measure Transpiration from Vegetation Grown in Containers. Water 12 (355): 1-13.

Witte, J.P.M., D. Van Deijl en G.A.P.H. Van den Eertwegh (2020b) Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen. Deelrapport van het project: Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. FWE & KnowH2O, 53 p.

Witte, J.P.M., R. Van Ek, J. Runhaar en G.A.P.H. Van den Eertwegh (2020c) Verdroging van de Nederlandse natuur: bijna een halve eeuw goed onderzoek en falende politiek.  Stromingen 26 (2): 65-79.

Witte, J.P.M. (2019) Diepe kwel. Over de gevolgen van drinkwaterwinning en kwel op basenminnende habitats in Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen. FWE, Oosterbeek.

Voortman, B.R., Fujita, Y., Bartholomeus, R.P., Aggenbach, C.J.S. & Witte, J.P.M. (2017) How the evaporation of dry dune grasslands evolves during the concerted succession of soil and vegetation. Ecohydrology, 10:e1848,

Witte, J.P.M., Zaadnoordijk, W.J. & Buyse, J.J. (2019a) Forensic hydrology reveals why groundwater tables in the province of Noord Brabant (the Netherlands) dropped more than expected. Water, 11, 1-14.

Witte, J.P.M., Fujita, Y., Bartholomeus, R. & Rood, K. (2017) Vegetatiedynamiek in droge duinen. Modellering ecosysteemdiensten onder invloed van klimaat en stikstof. Landschap, 3, 109-117.

Witte, J.P.M., Van den Eertwegh, G., Hoefsloot, P. & Van Huijgevoort, M. (2018a) Vitaliteit van natuurbodems in Noord-Brabant. p. 20. KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Witte, J.P.M., Voortman, B.R., Nijhuis, K., Rijpkema, S. & Spek, T. (2019b) Met het historische landschap verdween er water van de Veluwe. Stromingen, 33, 91-107.

Witte, J.P.M., Voortman, B.R., Nijhuis, K., Rijpkema, S. & Spek, T. (2019c) De waterhuishouding van de Veluwe in historisch perspectief. Schoutambt en Heerlijkheid, 33(2), 5-20.

Witte, J.P.M., Runhaar, J., Bartholomeus, R.P., Fujita, Y., Hoefsloot, P., Kros, J., Mol, J. & De Vries, W. (2018b) De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur. p. 176. STOWA, Amersfoort.