Waardoor is de natuur verdroogd, wie zijn de veroorzakers? Hoe herstellen we verdroogde natuur? Wat gebeurt er met onze natuurdoelen als het klimaat verandert? Hoe vitaal zijn natuurbodems? Wat betekent klimaatverandering voor de waterbalans, en hoe grijpt dat vervolgens in op de soortensamenstelling van  de vegetatie? Wat vertellen plantensoorten ons over de toestand van de bodem?

Voor dit soort vragen kunt u terecht bij FWE, dat ik eind 2018 heb opgericht. Meer informatie nodig? Bekijk mijn CV en recente publicaties via het bovenstaande menu of neem contact met mij op via het contactformulier. 

Onderzoek en advies doe je niet alleen. Enkele partijen waar ik mee samenwerk zijn KWR, KnowH2O, Moisture Matters, WUR-WENR en HSS.