Menu

Recente publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van mijn recente publicaties. Voor een uitgebreidere lijst, bekijk mijn CV.

Pflug, S., B.R. Voortman en J.P.M. Witte (2020) A Device to Directly Measure Transpiration from Vegetation Grown in Containers. Water 12 (355): 1-13.

Witte, J.P.M., D. Van Deijl en G.A.P.H. Van den Eertwegh (2020b) Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen. Deelrapport van het project: Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. FWE & KnowH2O, 53 p.

Witte, J.P.M., R. Van Ek, J. Runhaar en G.A.P.H. Van den Eertwegh (2020c) Verdroging van de Nederlandse natuur: bijna een halve eeuw goed onderzoek en falende politiek.  Stromingen 26 (2): 65-79.

Witte, J.P.M. (2019) Diepe kwel. Over de gevolgen van drinkwaterwinning en kwel op basenminnende habitats in Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen. FWE, Oosterbeek.

Voortman, B.R., Fujita, Y., Bartholomeus, R.P., Aggenbach, C.J.S. & Witte, J.P.M. (2017) How the evaporation of dry dune grasslands evolves during the concerted succession of soil and vegetation. Ecohydrology, 10:e1848,

Witte, J.P.M., Zaadnoordijk, W.J. & Buyse, J.J. (2019a) Forensic hydrology reveals why groundwater tables in the province of Noord Brabant (the Netherlands) dropped more than expected. Water, 11, 1-14.

Witte, J.P.M., Fujita, Y., Bartholomeus, R. & Rood, K. (2017) Vegetatiedynamiek in droge duinen. Modellering ecosysteemdiensten onder invloed van klimaat en stikstof. Landschap, 3, 109-117.

Witte, J.P.M., Van den Eertwegh, G., Hoefsloot, P. & Van Huijgevoort, M. (2018a) Vitaliteit van natuurbodems in Noord-Brabant. p. 20. KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Witte, J.P.M., Voortman, B.R., Nijhuis, K., Rijpkema, S. & Spek, T. (2019b) Met het historische landschap verdween er water van de Veluwe. Stromingen, 33, 91-107.

Witte, J.P.M., Voortman, B.R., Nijhuis, K., Rijpkema, S. & Spek, T. (2019c) De waterhuishouding van de Veluwe in historisch perspectief. Schoutambt en Heerlijkheid, 33(2), 5-20.

Witte, J.P.M., Runhaar, J., Bartholomeus, R.P., Fujita, Y., Hoefsloot, P., Kros, J., Mol, J. & De Vries, W. (2018b) De Waterwijzer Natuur. Instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op terrestrische natuur. p. 176. STOWA, Amersfoort.